Bicle – mobility industry network

Content creatie: Engelstalige technische artikels voor de fietsenbranche

Bicle.com is een state-of-the-art online platform waar unieke verhalen worden gedeeld, een netwerk wordt opgebouwd en van elkaar wordt geleerd. Bicle verbindt fiets-gerelateerde bedrijven van over de hele wereld en inspireert hen om hun prestaties samen te verbeteren. Het digitale platform zal een heel nieuwe vorm van interactie teweegbrengen in de fietsindustrie, helpt bij het genereren van nieuwe ideeën, partnerships, leads en uiteindelijk business. Daniël en Micaela creëeren op regelmatige basis content voor het online platform, in de vorm van Engelstalige artikels waarin steeds weer een ander (technisch) onderwerp aan bod komt: unieke fietscontent die tot stand komt dankzij samenwerken.

Content creation: technical articles for the bicycle industry in English

Bicle offers a state-of-the-art online platform, which makes it easy to share unique stories, built a network and learn from each other. Bicle connects bicycle-related businesses all over the world and inspires them to accelerate their performance together. This digital-only platform will spark a whole new type of interaction across the industry; helping to generate new ideas, partnerships, leads and ultimately…business. Daniël and Micaela regularly create English articles that repeatedly address a different (technical) topic: unique ‘fietscontent’ created through collaboration.

Bicle
Website: www.bicle.com

Bicle

Related Blogs