One Way Distribution

Garantiewerkzaamheden & reparaties

One Way Distribution is de Nederlandse verdeler van diverse gerenommeerde merken zoals: Lyzene, Easton, RaceFace, Liteville, Manitou en Hayes. Daniël zet zich in met FIETS met KENNIS voor One Way Distribution voor de garantiewerkzaamheden betreffende de merken: Easton (wielherstel), RaceFace (beoordeling, vervanging), Liteville (framegaranties), Manitou (defecten aan geveerde vorken en dempers) en Hayes (herstel van remsystemen). Daarnaast verricht Daniël reparaties aan producten van genoemde merken die door dealers worden toegezonden. Vaak omdat het hen aan materialen, gereedschap, tijd of kennis ontbreekt.

Warranty & repair

One Way Distribution is the Dutch distributor of several renown brands: Lyzene, Easton, RaceFace, Liteville, Manitou en Hayes. Daniël commits himself as of FIETS met KENNIS to One Way Distribution to organise warranty activities for the following brands: Easton (wheel repair), RaceFace (research, replacement), Liteville (frame warranty), Manitou (broken forks & dampers) and Hayes (repair of brakes). Besides, Daniël repairs products of the brands named above, send by dealers. Often because they lack on material, tools, time or knowhow.

One Way Distribution
Website: www.o-w-d.nl