Fietscontent • Technical support and online communication for the cycling industry • by Daniël Coutinho and Micaela Romani

Contentcreatie voor de fietsenbranche

Content creation for the cycling industry

Een social media strategie is niet meer weg te denken uit de marketingplanning, net als een contentkalender voor je online kanalen. Online communicatie is belangrijker dan ooit, om zichtbaar te zijn. En precies daar komt het creëren van unieke content om de hoek kijken.

Storytelling

Content creatie is meer dan een Facebook post of een Instagram upload. Het gaat om het verhaal dat je wilt vertellen. Daarbij is het belangrijk om te onderzoeken wat jouw doel is. Wil je een groot publiek bereiken, of juist een niche markt. Is jouw doelgroep overwegend man of vrouw of een mix. Welke producten of diensten wil je onder de aandacht brengen. Waar ligt je focus?

Het verhaal dat je wilt vertellen kan op veel verschillende manier. Denk daarbij onder meer aan tekst, foto en video. En wat dacht je van de verschillende kanalen? Deze social media kanalen zijn ondersteunend aan de communicatie via jouw website en nieuwsbrieven.

Micaela heeft kennis van en ervaring met het ontwikkelen van een online strategie die aansluit bij de fietsende doelgroep. De vaak technische informatie een vertaalslag geven zodat die fanatieke wielrenner of juist de e-bike rijders zich kunnen identificeren, dat is waar haar kracht ligt.

“Als tekstschrijver moet je je kunnen verplaatsen in je publiek, dezelfde taal spreken om ze te bereiken. En precies daar ligt mijn kracht. Schrijven én fietsen zitten in mij en die combinatie is in mijn werk een uitkomst.” – Micaela Romani

Dezelfde taal gaat verder dan de schrijfwijze. Want weet jij welke taal het beste bij jouw doelgroep past? Nederlands, Engels, Frans, Duits of Italiaans? Micaela spreekt ze alle vijf en verzorgt tekstvertalingen.

Naast het ontwikkelen van de online strategie, het kiezen van de juiste kanalen en het opstellen van de contentkalender, kun je bij Micaela ook terecht voor de complete uitvoering hiervan. Als fanatiek wielrenner en enthousiast mountainbiker beschikt zij over fietservaring die ze tijdens het schrijven van teksten goed kan toepassen. En wordt het te ingewikkeld? De technische kennis wandelt in huis rond, want Daniël en Micaela werken veel samen.

A marketing planning without a social media strategy or content calendar for your online channels is history. Online communication is more important than ever before, to be(come) visible. Exactly that’s the moment when content creation is needed.

Storytelling

Content creation is not just a Facebook post or Instagram upload. It’s about the story you would like to tell. Important is to research you goal(s) first. Would you like to reach the mass crowd or a specific niche target group. Do you focus on men or women or a combination. Which products or services should be in the picture. What do you focus on?

You can tell you story in many different ways. Think of text, foto and video. But what about the different channels? These social media channels support the communication through your website and newsletters.

Micaela has the knowhow and experience to develop an online strategy that suits the bike rider as a target group. She is good at rewriting technical information to make sure an enthusiastic road biker for example or just that e-biker can identify him/herself.

You should be able to empathise in your target group as a text writer and speak the same language to reach them. That’s what I am good at. Writing and cycling are in my roots. This combination is very valuable in my job.” – Micaela Romani

When it comes to speaking the same language, it’s not only about the style. Do you know which language suits your target group best? Dutch, English, French, German or Italian? Micaela writes and speaks them all and provides text translations.

Next to developing an online strategy, choosing the right channels and setting up a content calendar, Micaela can also carry out these tasks. Thanks to her road bike and mountainbike skills, she is able to use this cycling experience during the creation of content. Technical knowhow literally walks around at home, when it becomes too complicated. That shows the unique collaboration between Daniël & Micaela.

Micaela Romani
Micaela Romani
Romani Communications
+31 (0)6 19 39 29 51 • micaela@romanicommunications.nl (button below)